تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

مقالات

بلفاروپلاستی ترکیبی پلک بالا و پایین
بلفاروپلاستی پلک پایین
رسانه جدید
رسانه جدید
تصویر انواع پروتزهای سینه
ابدومینوپلاستی 01
پروتز سینه 03
ابدومینوپلاستی 02
ماموپلاستی 01
ابدومینوپلاستی؛ آینه ای رو به زیبایی های شما
ابدومینوپلاستی 04
مراقبت های عمل بینی