تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

فهرست مقالات

تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 02
تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 03
جراحی سانترال لب
بلفاروپلاستی ترکیبی پلک بالا و پایین
بلفاروپلاستی پلک پایین
رسانه جدید
رسانه جدید
تصویر انواع پروتزهای سینه
ابدومینوپلاستی 01
پروتز سینه 03
صفحه ۱ از ۲