تلفن مطب: ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت:  ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 
دکتر رضا کریمیان|خدمات|عمل پروتز سینه

عمل پروتز سینه

جراحی پروتز سینه، نوعی جراحی زیبایی با کاشت ایمپلنت بوده و برای افرادی که دوست دارند سینههای بزرگ ‌تری داشته باشند و یا افرادی که بهدلیل بیماری سرطان سینه بخشی از سینه یا کل آن را برداشتهاند، مناسب است. پروتز سینه با استفاده از تکنیکها و ایمپلنتهایی از جنسهای مختلف انجام میشود و اگر بهدست جراح ماهر و در کلینیک معتبر انجام شود، نتایج رضایت‌بخشی خواهد داشت. در ادامه با این جراحی، هزینه و نحوه انتخاب بهترین جراح آشنا میشوید.

پروتز سینه چگونه انجاممیشود؟

پروتز سینه با کاشت ایمپلنتهایی از جنس سیلیکون و یا مواد مشابه دیگر صورت میگیرد. این جراحی باعث پر شدن نواحی برداشتهشده از سینه و روی سینه بهمنظور بزرگتر شدن آن انجام می‌شود. این روش به دو تکنیک رایج انجاممیشود که عبارتند از:

پروتز کامل

این نوع پروتز سینه برای افرادی که سینههای خود را بهطور کلی برداشتهاند مناسب است. ایمپلنت سیلیکونی روی کل قفسه سینه قرار میگیرد و با رنگ بدن فرد هماهنگ است. اگر فرد یک سینه خود را بهدلیل بیماری از دست داده باشد، باید اندازه ایمپلنت با سینه دیگر هماهنگ باشد. اما اگر فرد هر دو سینه خود را برداشته باشد، میتواند اندازه دلخواه خود را برای ایمپلنت انتخاب کند.

پروتز جزئی

پروتز جزئی برای پر کردن نواحی برداشته‌شده از سینه مناسب است. این پروتز معمولاً برای افرادی که بهدلیل بیماری سرطان مجبور به جراحی و برداشتن بافت سرطانی از سینه خود شدهاند و نیازی به پروتز کامل ندارند، انجام میشود. پروتز صدفی نوعی پروتز جزئی است و برای بانوانی که سینههایی با اندازه ناهماهنگ و نامتقارن دارند، مناسب است. همچنین بانوانی که در گذشته جراحی پروتز سینه کامل را انجام دادهاند اما پس از جراحی سینه‌هایی نامتقارن دارند، می‌توانند از این تکنیک استفاده کنند.

پروتز سیلیکونی و آب نمکی

انواع ایمپلنت برای پروتز سینه

ایمپلنتهای سینه در اشکال و جنسهای مختلفی وجود دارند که با توجه به نوع عمل و نوع ایمپلنت مناسب برای هر فرد، جراح یکی از موارد ذیل را برای جراحی استفاده میکند:

·        پروتز سفارشی

·        پروتز قطره اشکی

·        پروتز نامتقارن

·        پروتز متقارن یا بیضیشکل

چه کسانی بهترین کاندید برای پروتز سینه هستند؟

پروتز سینه بهطور کلی برای بزرگ کردن و جبران برداشتن سینهها انجام میشود. اما بهطور کلی، بهترین کاندیدهای این جراحی افراد ذیل هستند:

·        افرادی که بهدلیل بیماری سرطان سینه، بخشی از سینه خود یا کل آن را توسط جراحی برداشتهاند.

·        افرادی که سینههای کوچکی دارند و میخواهند سینههای بزرگ‌تری داشته باشند.

·        بانوانی که سینههای آنها از نظر اندازه و فرم ناهماهنگ است.

·        افرادی که در گذشته جراحی پروتز سینه انجام دادهاند اما باز هم سینههای نامتقارن دارند و از نتیجه راضی نیستند.

 هزینه پروتز سینه

هزینه پروتز سینه با توجه به عوامل مختلف در کلینیکها متفاوت است. اصلیترین عواملی که هزینه این جراحی را تعیین میکنند عبارتند از:

·        دستمزد جراح و تیم پزشکی

·        هزینه آزمایشات پیش از جراحی

·        نوع و جنس ایمپلنت مورداستفاده

·        هزینه جلسات ویزیت قبل و بعد از جراحی

·        تعرفه کلینیک برای انجام جراحی

·        داروها و تجهیزات موردنیاز برای بعد از جراحی

تصویر انواع پروتزهای سینه

انتخاب بهترین جراح برای پروتز سینه

پروتز سینه معمولاً با نتایج مطلوبی همراه است و اعتمادبهنفس بانوان را پس از جراحی افزایش میدهد. اما این موارد در صورتی رخ میدهند که جراح ماهر و کلینیک معتبری برای انجام این جراحی انتخاب شود. یک جراح ماهر در جلسات ویزیت پیش از جراحی، بهخوبی سینهها و مشکلات آن را معاینه میکند و بهترین روش و نوع ایمپلنت را برای جراحی به شما پیشنهاد میکند. همچنین، در مورد مراقبتهای قبل و بعد از جراحی توضیحاتی را به شما ارائه میدهد. بهترین روش برای انتخاب جراح معتبر این است که به کلینیک مراجعه کنید و نظر مراجعین جراح را پس از جراحی جویا شوید. بهخاطر داشته باشید که انتخاب جراح غیرحرفهای و کلینیک نامعتبر ممکن است به عدم کسب نتیجه دلخواه و بروز عوارض متعدد منجر شود. بنابراین در مورد این موضوع دقت لازم را داشته باشید.

اکنون با این جراحی و تمامی جوانب آن آشنا شدید؛ اما بهخاطر داشته باشید که پروتز سینه نیز مانند سایر جراحیهای زیبایی ممکن است با عوارض و خطراتی همراه باشد. خبر خوب این است که انتخاب جراح مناسب و کلینیک معتبر و همچنین، عمل به دستورالعمل مراقبتی و توصیههای پزشک تا حدود زیادی این عوارض و خطرات را کاهش می دهد. دکتر کریمیان با داشتن چندین سال تجربه موفق در این زمینه در کنار شما هستند تا به نتیجه دلخواهتان از این جراحی دست پیدا کنید.