تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

سلامتی سهم هر انسانی است.

دکتر کریمیان

دکتر رضا کریمیان متخصص جراحی عمومی

جدیدترین مقالات

تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 02
تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 03
جراحی سانترال لب