تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

سلامتی سهم هر انسانی است.

تصویر درباره ما

دکتر رضا کریمیان متخصص جراحی عمومی

جدیدترین مقالات

مقاله 2
مقاله 2
مقاله 2