تلفن مطب: ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت:  ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

گالری

دکتر کریمیان و لیلا اوتادی

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.