تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

اسلایدر

دکتر در حال جراحی

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

مطب دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

مطب دکتر کریمیان

دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.